Site Overlay

ป้ายเตือนต่างๆ หรือป้ายเตือนเสริม ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

ป้ายเตือนต่างๆ ป้ายเสริมจะใช้คู่กับป้ายเตือน เพื่อขยายความหมาย ขอบเขต ความยาวของสภาพทางข้างหน้า

ป้ายเตือนสัญญาณไฟข้างหน้า

ป้ายเตือนสัญญาณไฟข้างหน้า

 • 75 x 60 ซม.
 • 90 x 60 ซม.
ป้ายเตือนสัญญาณไฟ ... ม.

ป้ายเตือนสัญญาณไฟ … ม.

 • 60 x 50 ซม.
 • 75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนระวังรถทางขวา

ป้ายเตือนระวังรถทางขวา

 • 60 x 50 ซม.
 • 75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนระวังรถทางซ้าย

ป้ายเตือนระวังรถทางซ้าย

 • 60 x 50 ซม.
 • 75 x 60 ซม.

ป้ายเตือนรถกระโดด

ป้ายเตือนรถกระโดด

 • 60 x 50 ซม.
 • 75 x 60 ซม.

ป้ายเตือนทางขรุขระ ยาว ... กม.

ป้ายเตือนทางขรุขระ
ยาว … กม.

 • 75 x 60 ซม.
 • 90 x 60 ซม.
ป้ายเตือนรถวิ่งสวนทาง

ป้ายเตือนรถวิ่งสวนทาง

 • 60 x 50 ซม.
 • 75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนทางขึ้นเขา ยาว ... กม.

ป้ายเตือนทางขึ้นเขา
ยาว … กม.

 • 60 x 50 ซม.
 • 75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนทางลงเขา ยาว ... กม.

ป้ายเตือนทางลงเขา
ยาว … กม.

 • 60 x 50 ซม.
 • 75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ

ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ

 • 60 x 50 ซม.
 • 75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยว

ป้ายเตือนทางคดเคี้ยว

 • 75 x 60 ซม.
 • 90 x 60 ซม.
ป้ายเตือนฝนตกถนนลื่น

ป้ายเตือนฝนตกถนนลื่น

 • 60 x 50 ซม.
 • 75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนเขตโรงเรียน

ป้ายเตือนเขตโรงเรียน

 • 60 x 50 ซม.
 • 30 x 50 ซม.
 • 40 x 60 ซม.
 • 75 x 60 ซม.
ป้ายเตือน อุบัติเหตุข้างหน้า ACCIDENT AHEAD

ป้ายเตือน อุบัติเหตุข้างหน้า
ACCIDENT AHEAD

 • 80 x 120 ซม.
ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ USE LOW GEAR

ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ
USE LOW GEAR

 • 60 x 120 ซม.
ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว

ป้ายเตือนเขตชุมชน
ลดความเร็ว

 • 75 x 120 ซม.
ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว CITY LIMIT REDUCE SPEED

ป้ายเตือนเขตชุมชน
ลดความเร็ว
CITY LIMIT
REDUCE SPEED

 • 150 x 180 ซม.
ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว ... กม./ชม.

ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว
… กม./ชม.

 • 60 x 120 ซม.
ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว ... กม./ชม.

ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว
… กม./ชม.

 • 45 x 45 ซม.
 • 60 x 60 ซม.
ป้ายที่กลับรถข้างหน้า U-TURN AHEAD

ป้ายที่กลับรถข้างหน้า
U-TURN AHEAD

 • 60 x 100 ซม.